Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


dask

Virksomheder har et behov for at holde regnskab.
Den etablerede og anerkendte metode er dobbelt bogholderi, hvilket er en regnskabsmæssig teknik, der registrerer hver økonomisk transaktion som både kredit og debet. Kredit repræsenterer finansiering, og debet repræsenterer forbrug.

Men det kan undertiden være vanskeligt at holde rede på kredit og debet.

DASK er centreret om en database, en struktureret kontoplan og indtastningsformularer, som hjælper virksomhedsejeren med at bogføre korrekt.

DASK adskiller sig fra standard-regnskabssystemer, ved at have flere forskellige funktioner:

  • Bilagsindtastning hjælper brugeren med valg af konti til posteringerne
  • I standardbilaget er alle beløb positive for at undgå debet/kredit fejl
  • Allerede indtastede bilag kan under visse omstændigheder rettes.

Licens

DASK er et licenseret produkt.

Definitioner

Et bilag indeholder bilagslinier.
En bilagslinie kan være udtryk for en vare eller ydelse, som er købt.
En bilagslinie er også selve betalingen af varen eller ydelsen.
Et bilag registreres som et bilag i DASK.
Hver bilagslinie registreres som en postering.
Bilagslinier kan godt repræsentere et nul-beløb, altså et beløb på 0,-
Det betyder, at hvis mindst een bilagslinie ikke indeholder et nul-beløb, vil bilaget have mindst 2 posteringer; en for posteringen og en for modposteringen.

Kontoplanen

Opret regnskab

Et regnskab oprettes ved at importere et regnskab, regnskabsinformation eller en kontoplan. Begge typer findes i for af XML filer. En DASK XML-fil indeholder altid en kontoplan og kan yderligere indeholde regnskabsdata. Når en XML fil importeres, vælges det om

Bilagsformularer

DASK indeholder Bilagsformularer, som skal hjælpe brugeren med at indtaste posteringer.

Rapporter

DASK kan generere rapporter dels i Excel format og dels i 'papirformat'

Data ind og ud af DASK

Import

Eksport

Backup gemmer en fil DASKDatabase.xml i samme folder som DASKDatabase.mdb

Overfør data fra DASK 2

DASK kan Import af kontoudtog fra Nordea.

dask.txt · Sidst ændret: 2012/01/22 16:25 af carsten